Czech Glass Pearls Satin Taupe

DA Beads

$ 3.00 

Share:
Czech Glass Pearls
Color Coffee 
2mm    50 beads per strand
3mm    50 beads per strand
4mm    50 beads per strand 
6mm    32 beads per strand 
8mm    24 beads per strand
10mm  20 beads per strand 
12mm  16 beads per strand 
14mm  14 beads per strand 
16mm  12 beads per strand