Czech Glass Pearls Blue Grey

DA Beads

$ 3.00 

Share:
Czech Glass Pearls
Color Blue Grey
2mm    50 beads per strand
3mm    50 beads per strand
4mm    50 beads per strand 
6mm    32 beads per strand 
8mm    24 beads per strand